متعه چیز بدیست! غزل و شعر فقط

ای جان ! به چه زنده ای ؟ که جانانت نیست
 
عناوین مطالب وبلاگ "متعه چیز بدیست! غزل و شعر فقط"

» سلام ، اولین مطلب :: ۱۳٩٥/٦/٢٩
» تراکم :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» بوســـه :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» فـــرشتـه :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» حِجاب :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» هر سه :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» باب :: ۱۳٩٤/٧/٢٢
» دلبر .... :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» اثبات علیت :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» ساعت :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» دعوا :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» بر باد رفت :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» شهد :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» دیده درمانی! :: ۱۳٩٤/٧/۱۸
» ز پهلویی به پهلویی :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» سرفه :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» هی شعر نگو :: ۱۳٩٤/٧/٦
» عملی :: ۱۳٩٤/٧/٦
» دلربا :: ۱۳٩٤/٧/٥
» رویای تو :: ۱۳٩٤/٧/۱
» آفرید :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» نقش ابروی تو :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» جوهر عشق :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» چشمانت :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» باور نمی‌کنیم :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» گیسوان :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» چای چشم :: ۱۳٩٤/٦/٢۸
» تسلیمم :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» پیـچیـده :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» فردا :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» مقصر :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» بستد :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» بهتر :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» بوسه :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» سهم :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» مرسوم نیست :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» تُرْش رویــی :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» النگـــویت :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» نگاه :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» ندارمت :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش بنماند هیچ اش الا ، هوس قمار دیگر ...! :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» این عشق کجا بود :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» رسوا :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» با ما تو هنوز ... :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» گریزانم :: ۱۳٩٤/٦/٢٢
» چادرت :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» تقســــــیم :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» دیوانه :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» خدا اگر که بخواهد :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» با چادر :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» چادر :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» عاشق شدم :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» پادشاه عالم عشق :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» بُردَند. :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» چشیدنی ست غزل :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» کل جهانم :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» ناشی :: ۱۳٩٤/٦/٩
» باقیات الصالحات :: ۱۳٩٤/٦/٩
» بستم :: ۱۳٩٤/٦/٦
» انفجار! :: ۱۳٩٤/٦/٤
» از تمام زمان کودکی :: ۱۳٩٤/٦/٢
» تلخ ترین خاطره :: ۱۳٩٤/٦/٢
» انضباطم :: ۱۳٩٤/٦/٢
» کاش :: ۱۳٩٤/٦/٢
» "میشود ؟ :: ۱۳٩٤/٦/٢
» وجعلنا :: ۱۳٩٤/٦/٢
» حالیش نمیشه :: ۱۳٩٤/٦/٢
» ببخشاید :: ۱۳٩٤/٦/۱
» تاوان :: ۱۳٩٤/٦/۱
» چون اره :: ۱۳٩٤/٦/۱
» چادری :: ۱۳٩٤/٦/۱
» جا مانده :: ۱۳٩٤/٦/۱
» سیاسی :: ۱۳٩٤/٦/۱
» دریغ از یک نگاه :: ۱۳٩٤/٦/۱
» دولت روحانی :: ۱۳٩٤/٦/۱
» سنجاق مویت :: ۱۳٩٤/٦/۱
» موج و سنگ :: ۱۳٩٤/٦/۱
» پوشاندن مو :: ۱۳٩٤/٦/۱
» یوسوس :: ۱۳٩٤/٦/۱
» دعا :: ۱۳٩٤/٦/۱
» دل کندن :: ۱۳٩٤/٦/۱
» شاهکارِ :: ۱۳٩٤/٦/۱
» فتنه گر :: ۱۳٩٤/٦/۱
» یاد و نام تو :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» آرایش! :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» نمی فهمند :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» ۱۳٩٤/٥/٢٦ :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» جداییم :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» سگ ِ چوپان :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» حـرف :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» غمِ :: ۱۳٩٤/٥/٩
» اشک :: ۱۳٩٤/٥/٩
» یک بغل آرامش :: ۱۳٩٤/٥/٩
» مدرسان شریف :: ۱۳٩٤/٥/٩
» هم سایه :: ۱۳٩٤/٥/٩
» دیوانِ سینا :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» فطریه :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» ﻓﻠﺴﻔﻪ :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» آتش :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» چشـم :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» ﻣﻦ ﻫﻢ ﺁﺩﻣﻢ :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» حـق :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» عشــق ِ پنهـــانــی مـن :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» من این میانه :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» ۱۳٩٤/۳/٦ :: ۱۳٩٤/۳/٦
» ناچار :: ۱۳٩٤/۳/٦
» عاشقت شدست :: ۱۳٩٤/۳/٥
» عنایتی :: ۱۳٩٤/۳/۳
» ارادت و عشق ... :: ۱۳٩٤/۳/۳
» خریــده‌ :: ۱۳٩٤/۳/۳
» بــربــود :: ۱۳٩٤/۳/۳
» بحرانِ :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» بعد از تــو :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» اسم تو :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» برابر نیست :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» دل نیست :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» دعوا :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» سلام :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» از خواب بیدارم کنید :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» با تو خوش بودن :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» غیرمجاز :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» چشمِ تریاکی :: ۱۳٩٤/٢/۸
» شرحِ درد :: ۱۳٩٤/٢/٧
» معنی :: ۱۳٩٤/٢/٧
» ناچار :: ۱۳٩٤/٢/۳
» وطن :: ۱۳٩٤/٢/۱
» دل :: ۱۳٩٤/٢/۱
» جبری، به نام اختیار :: ۱۳٩٤/٢/۱
» پرده اول :: ۱۳٩٤/٢/۱
» خیـاط :: ۱۳٩٤/٢/۱
» آدم و گندم :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» حیف :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» گیره :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» عشق :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» روزِ حساب :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» غیرت :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» تشنه‌ام :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» تحریم :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» دوستت دارم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» بیشتر :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» شاهـکار :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» رها کن :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» کجای جهانی؟ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» تقویم جدید :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» دیوانه ایم؟ :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» خط قرمز :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» گره :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» زن "زن" شاهکاری ازخدای خوب و بی همتاست :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» گناه عشق :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» شکیبایی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» غزل گفت :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» مِهر و مُهر :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» نماند :: ۱۳٩۳/۱٢/۳
» مثل :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» ده قرن عاشقانه ، هزاران غزل سرا :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» وقتی ­ که :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» عشق پر از شک :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» ﭘﻴﻐﻤﺒـــــﺮ :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» عاشق :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» کریم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» آمدن :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» وزنِ گناهانم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» اشکانیان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» نیست :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» مستی :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» زمین گیر :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» حرم سلطان عشق :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» شکست :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» یادِ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» بهمن :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» بُهت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» الهام :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» بوسه :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» نزدیک تر :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» زائر :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» دعا :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» خانه خـراب :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» تیز دست :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» مرگ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» دیوانه :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» اشتراک :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» مذاکرات :: ۱۳٩۳/۱۱/۸
» آه :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» نامه تقدیر :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» حسرت :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» ارگ :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» رد شدی :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» با قلّاب ابرو ها! :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» اعتبار :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» کجاست :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» قید :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» همینقدر بگویم :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» می ترسم :: ۱۳٩۳/۱۱/٥
» آغاز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» بهشت :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» داشته :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» اوضاع :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» سهم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» رم و رام :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» عشـق :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» مستــم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» بــزاز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» شـکار :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» شب بخیر :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» تفــرج :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» تـیــغ نــاز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» تـیــغ نــاز :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» خلاصــه :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» زندگی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» معجزه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» سرلشگر :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» شیرین :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» همدرد :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» مست :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» یک :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» قسم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» چه بگویم؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» نمازجمعه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» زیبا :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» آرام :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» کوری بهتر است :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» بازار قم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» لب :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» پـیـران :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» خلاصه غم ها :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» فراق :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» عسل :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» آه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» تبرک :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» پیوند :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» اشک :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» چرا من؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» آه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» حزب باد :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» وصال :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» پاره پاره :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» می بوسم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» مهربانی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» سرنوشتِ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» اخم هایت خنجر فرمانروایی ظالم است :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» ریاضیدان :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» شمارِ مردم کشتی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» هم بدن :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» آزادگی‌ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» فتنه :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» اشک :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» تقدیر :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» بوسه :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» سبک نقاشی :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» سربراه کن :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» او زده است :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» بسم الله الرحمن الرحیم :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» ای از همه من های من بهتر، منِ تو :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» نوبت :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» مومنم کردی :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» دو فنجان چای :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» دل فروشی :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» شکست :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» کشتن :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» آفتاب :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» تعبیر :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» گریه کن :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» لطفت شامل خوب و بد است :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» مصداق :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» خم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» اول زمستان :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» یلدا :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» مژگانت :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» نشانه :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» ویران :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» پادشاه :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» تنگ :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» میخواهمت :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» حال و روز :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» حاجات :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» جای تیک تاک :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» قندخون :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» خنجر بیاور :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» تلخ :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» هزار دل :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» خواجه ی قـاجـار :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» دلیلی ساده :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» تفاوت :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» گسل :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» نشد :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» بشکن بشکن :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» چادر مشکی :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» احسانت :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» م منطقه نفت خیز :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» آغوش :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» چشیدنی :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» حرف حق :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» آرام :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» نامه :: ۱۳٩۳/٩/٢۳
» خوشا به حالِ :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» شب :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» گیسو :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» میرود :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» تلخی و شیرینی :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» جواب :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» گره :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» هبوط :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» مویت :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» عشق :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» پیرهن چاک :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» ۱۳٩۳/٩/۱٦ :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» قند :: ۱۳٩۳/٩/۱٦
» وای نه :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» سنگ :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» بــی قـرار :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» بردوخت :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» شـرم :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» مین :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» تا به کی :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» رگ زده :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» اما دمی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» دل و دیــن :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» پیچیده روزگار تو :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» زبان باز کرده ای :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» مانند قایقی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» خاطره نگذاشت :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» نردبان برداشته... :: ۱۳٩۳/٩/٩
» اگر :: ۱۳٩۳/٩/٩
» نیّت :: ۱۳٩۳/٩/٩
» درون من :: ۱۳٩۳/٩/٩
» کجایی، ترک شیرازی!؟ :: ۱۳٩۳/٩/۸
» اعتیاد :: ۱۳٩۳/٩/۸
» نازنین :: ۱۳٩۳/٩/۸
» زنـده :: ۱۳٩۳/٩/۸
» نقــاش :: ۱۳٩۳/٩/۸
» دِق :: ۱۳٩۳/٩/۸
» ظلم است :: ۱۳٩۳/٩/۸
» قند :: ۱۳٩۳/٩/۸
» نامرد :: ۱۳٩۳/٩/٤
» داعش :: ۱۳٩۳/٩/٤
» پیروز :: ۱۳٩۳/٩/۳
» اضطراب :: ۱۳٩۳/٩/۳
» پیکان ستم :: ۱۳٩۳/٩/۳
» مرض ِ قند :: ۱۳٩۳/٩/۳
» تنهایی ما :: ۱۳٩۳/٩/۳
» آهـــ :: ۱۳٩۳/٩/۳
» شهرآورد :: ۱۳٩۳/٩/۳
» دلبری :: ۱۳٩۳/۸/٢۸
» مرادش چیست؟ :: ۱۳٩۳/۸/٢٧
» عالیجناب شعرهایم :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» جرم پختگی :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» گاهی :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» مجنون :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» ﺁﺧﺮﺵ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺩﺳﺘﻢ :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» پایان شب سیه سپید است :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» بی خبر :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» بی عاطفه :: ۱۳٩۳/۸/٢٤
» بند و بار :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» عاشقی :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» همه حیرتم :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» برگ زرد :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» لطف نفرین :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» قهر است :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» آتشِ دوزخ :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» آتش و زلزله :: ۱۳٩۳/۸/٧
» نزدیک صبح :: ۱۳٩۳/۸/٧
» تلقین :: ۱۳٩۳/۸/٦
» سنگ :: ۱۳٩۳/۸/٦
» در بارگاه قدس :: ۱۳٩۳/۸/٥
» بازی :: ۱۳٩۳/۸/٥
» با نگاهت اجتماع کافری تشکیل شد :: ۱۳٩۳/۸/٥
» هوای حرم :: ۱۳٩۳/۸/٤
» محرم :: ۱۳٩۳/۸/٤
» آشفته ام :: ۱۳٩۳/۸/٤
» آموزش :) :: ۱۳٩۳/۸/۳
» دلارام :: ۱۳٩۳/۸/۳
» انتظار :: ۱۳٩۳/۸/۳
» مرگی بهنگام :: ۱۳٩۳/۸/۳
» سازمان انتقال خون :: ۱۳٩۳/۸/۳
» اوّلین تکلیفِ :: ۱۳٩۳/۸/۳
» روزهای خوب :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» لبخند :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» لذّت :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» سوالی تر :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻧﻈﻢ :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» اسرائیل :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» دوست :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» رها رها رها من :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» کاردانی :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» مرغ عشق :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» سخت است :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» بی قرار توام :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» سخت است :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» نیست :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» بمب :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» شاید به حکم جاذبه :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» حجاب :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» سیاه مست :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» غافلی :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» شکلاتی :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» النّاُسُ حَریصٌ ما مُنِع :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» چون دلبران دوره سعدی :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» شبهه :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» مونالیزا :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» شبیه ناصرالدین شاه :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» و چقدر دشوار است :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» لباس آبی :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» زن‌ها همیشه دسته گلی آب داده‌اند...! :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» تـرنـج :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» تـَـرک افیـون :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» قهرمانِ جهان :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» بازی ایران و آرژانتین ... :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» نقطه :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» غم :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» عاشق :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» شعر بد :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» لبخند بزن :) :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» چاره و بیچاره :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» ذوق :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» دکتر :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» معتاد :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» گاه سربازی شجاعی :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» تکفیری :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» حوزوی ها :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» نا داوری :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» مـدتهـاسـت :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» چشـــم الکل ِ مست :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» مردِ چشم و گوش بسته :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» سرعت عاشق شدن :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» گزینه ها :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» قربان :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» رفاقت :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» اولین بار :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» ســـارا سلام :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» "اِنا خَلَقناک َ" :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» محبوب معمولی :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» گریزانم :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» حال من :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» آخرین سد :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» بارانی :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» حال مرا نپرس :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» زیــر و زبــر :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» آن تو :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» ریاضیات عشق :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» خاطرات جهان :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» غربت :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» ز صـادرات قنــد :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» چـه خبـر ؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» چشمان :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» من و ... :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» بـه هـم اگـر بخـورد :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» شـانـه :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» شکـست :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» دوستـت دارم :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» انفرادی :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» حال ما :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» عاشقی :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» بمب :: ۱۳٩۳/٧/۱٢
» نگاه :: ۱۳٩۳/٧/٩
» دل بر کسی مبند که دلبسته ی تو نیست... :: ۱۳٩۳/٧/٩
» سکّه ی بختم :: ۱۳٩۳/٧/٩
» نمازِ صبحِ مسافر :: ۱۳٩۳/٧/٩
» لطف کن :: ۱۳٩۳/٧/۸
» حق :: ۱۳٩۳/٧/۸
» طنزی بسیار نغز :: ۱۳٩۳/٧/٧
» چه لذتی دارد :: ۱۳٩۳/٧/٧
» افسـوس :: ۱۳٩۳/٧/٧
» لیوان کمر باریک :: ۱۳٩۳/٧/٧
» بیا‎ ‎ :: ۱۳٩۳/٧/٦
» ناخدای من :: ۱۳٩۳/٧/٦
» قـهــر :: ۱۳٩۳/٧/٦
» هندوانه فروش :: ۱۳٩۳/٧/٦
» اشتباه :: ۱۳٩۳/٧/٦
» ریا کاری ‏ :: ۱۳٩۳/٧/٥
» اجازه هست :: ۱۳٩۳/٧/٥
» ای نــاز تو تا نیــمــه ی پاییـــــز رسیــده! :: ۱۳٩۳/٧/٥
» ملـخ در حـاصـل دهقـان :: ۱۳٩۳/٧/٥
» زیــر و زبــر :: ۱۳٩۳/٧/٥
» بیداری اسلامی :: ۱۳٩۳/٧/۳
» مپرس از روزگارم مهربان :: ۱۳٩۳/٧/٢
» شـادی غصّـــــه :: ۱۳٩۳/٧/٢
» مـرور :: ۱۳٩۳/٧/٢
» تلخی اخلاق :: ۱۳٩۳/٧/٢
» لذت مرگ :: ۱۳٩۳/٧/۱
» می ترسم :: ۱۳٩۳/٧/۱
» چون دلبران دوره سعدی :: ۱۳٩۳/٧/۱
» بازوان پیچکی :: ۱۳٩۳/٧/۱
» غرض وصال شماست :: ۱۳٩۳/٧/۱
» ماه مهر؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱
» کمر باریک :: ۱۳٩۳/٧/۱
» هاشور شاعرانه :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» کوه طاقت :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» طعم لبهای تو :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» بی قرارم مثل وقتی :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» روی دنیا ببند پنجره را، تا کمی در هوای من باشی چون قرارست بعد ازاین تنها، بانوی :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» حیا :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» به تو حاصلی ندارد ... :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» دوردست ترین :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» چمدان و ترس ... :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» تو ماهی و من ... :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» فراق :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» در دام غمت :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» مصرع پیچیده ! :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» رها رها رها من :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» دیوانه ی... شدم :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» تــو از کـی عـاشقـی ؟ :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» وصال آن لب شیرین :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» حیا :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» دل ربـود و نـداد :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» خواب دیدم ... :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» اینجا حراج است...همه چیز را به رایگان می دهم!زیر قیمت بازار! :: ۱۳٩۳/٦/٢٩