متعه چیز بدیست! غزل و شعر فقط

ای جان ! به چه زنده ای ؟ که جانانت نیست
 
دل ربـود و نـداد
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٩ : توسط : سینا

جفـا نـمود و نبخشـود و دل ربـود و نـداد
وفـا بـگفـت و نـکرد و جفـا نگفـت و بکـرد

سنایی