متعه چیز بدیست! غزل و شعر فقط

ای جان ! به چه زنده ای ؟ که جانانت نیست
 
طنزی بسیار نغز
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٧ : توسط : سینا

مادرم پرسید شعـر از بهـر تـو نـــان می شود؟
گفتمش: خوب شعر گفتن از گدایی بهتر است!

 

 


 

--------------------------------------------------------------

 

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است
وضــع مـا از مــردم اتیـوپیـایـی بهتر است

فقـر و زن هـردو بلا هستنـد در خانـه ولی
بین این هر دو بلاها زن، خدایی بهتر است

بچه آوردن هم آری پول می­خواهد داداش
زیــر این درمــان نــازایی بزایی بهتر است

نــوشدارویـی و بعد از مرگ سهراب آمدی
مرغ بخت من، تو اینطوری نیایی بهتر است

دائمــا" بین بــد و بـدتر مخیّر می شویـم
جبـر از ایـن اختیـــارات کـذایی بهتر است

فکر کردن بین این مردم خودش دیوانگی است
لاجـــرم افـکار مـالیـخولیـایـی بهتر است

هر که مشکل دارتر باشد مقرّب تر شود
گاو پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است

واژه هــا امـروز ابعــاد جــدیـدی یــافتند
گر به جای رشوه گفتی پول ِ چایی بهتر است

بانکداری گرچه اسلامی ست در ایران ولی
کاربـــرد واژه بــانــک ربــایــی بهتـر است

وقت جنگیــدن بـه درگاه مـدیــرانِ نتـرس
از میان جمله واجب ها، کفایی بهتر است

مجلس و دولت یکی بودند در تخریب و من
فکر می کردم رسایی از مشایی بهتر است

شاعـــر خنــگ مـزخـرف گو بـرو تقلیـد کن
شعر دزدی گاهی از مهمل سرایی بهتر است!

شعر تو گر بهتر از شعر جناب حافظ است
شعــر ایرج میرزا هـم از سنایی بهتر است
...
مادرم پرسید شعـر از بهـر تـو نـــان می شود؟
گفتمش: خوب شعر گفتن از گدایی بهتر است!

عباس احمدی