شرحِ درد

شرحِ دردیست که یک مرد دچارش باشد
صد گره ؛ کور تر از کور به کارش باشد

زخمی ام مثل شبانی که از اقبال کجش
پسر حاکم شهر عاشق یارش باشد

حال آن مجرم محکوم به اعدامی که 
مادرش گریه کنان شاهد دارش باشد

یا شبیه پدری پیر که بیمار شده ست
انتظار پسری تا که کنارش باشد

 

علی باقری 

/ 1 نظر / 23 بازدید
گلسا

به به دلنشین بود. سپاس از انتخاب های بسیار زیبایی که داشتید