آرایش!

نقاشی ات را تا نشوید اشک
از دیده ی گریان گریزانی
آرایشت، آرامشت را برد!
حتی تو از باران گریزانی
.
بیرون بیا بهتر ببینیمت!
بانوی پشت بوم نقاشی!
در روز روشن ازچه میترسی؟
میترسی از اینکه خودت باشی؟!
.
قدری خودت باش و خودت را باش!
شخصیت آدم نقابش نیست
باید درونت را بیارایی
ماهیت آیینه، "قابش" نیست...
(علی حیات بخش)

/ 0 نظر / 83 بازدید